Nemám se za co stydět ! Trvám na kvalitě výcviku a lidském přístupu i v této agresivní době !

Rozhovor s majitelkou Autoškoly Top, paní Helenou Krajíčkovou ze dne 28.6.2013.

Zveřejnila Jitka Seichertová.

 

Paní Krajíčková, vím, že Autoškola Top oslaví v Řepích již dvacáté narozeniny. Kolik let vlastně učíte, předpokládám, že déle ?

Máte pravdu paní Jitko. V roce 1983 jsem získala učitelský průkaz jako druhá žena - učitelka v Praze. V tehdejší době veškerá střediska výuky a výcviku provozoval Svazarm. Já jsem nastoupila do střediska ve Vršovicích na Praze 10. Rychlokurz tehdy stál 1950,-Kč a kurz s výukou ve skupině žáků 1200,-Kč. V Praze bylo myslím 5 obřích středisek výuky a na zahájení čekali žáci v pořadníku. Žáci museli absolvovat 5 hodin na trenažeru, kde jim bylo často špatně od žaludku, dále 2 hodiny na cvičišti a povinných 12 jízdních vyučovacích hodin v provozu. Před oficiálními závěrečnými zkouškami se povinně konaly tzv. připouštěcí zkoušky. Žáci byli nejprve přezkoušeni formou testu z Pravidel silničního provozu vedoucím střediska. Pokud žák neprospěl, musel si přikoupit hodiny teorie. Na závěrečné zkoušky nebyl připuštěn do té  doby, dokud neprospěl při přezkoušení. Další " připouštěcí zkouška " se konala v cvičném vozidle, kdy vedoucí střediska dohlížel na dvanáctou jízdu žáka. Pokud vedoucí vyhodnotil, že jízda není dobrá, žák si musel přikoupit další jízdní hodiny. Protest nebyl možný a žák nebyl připuštěn k závěrečným zkouškám.

Jací byli tehdy zkušební komisaři ?

Žáci měli z těchto komisařů obrovský respekt a možná si své zkoušky pamatují dodnes. Uniforma má své kouzlo. Zkušební komisaři pocházeli z řad Policie. Dodnes si pamatuji na dva nejpřísnější komisaře - pan kpt. Boleslav a pan kpt. Hausman. Pokud se tito dva objevili na závěrečných zkouškách, bylo téměř jisté, že dvanáct ze čtrnácti žáků neprospěje z jízdy.

Existovalo v té době nějaké zdokonalování učitelů autoškol ?

Ano existovalo a bylo velmi dobře organizované. V každém středisku autoškoly probíhal jedenkrát měsíčně tzv. IMZ ( " Instruktážně metodické zaměstnání " ). Na IMZ přednášel metodik střediska. V těchto hodinách se hodnotily výsledky učitelů, jejich styl výuky, následně  byli učitelé vedeni k jednotnému postupu při výuce praktických jízd. Nestalo se tak nikdy, že by vznikaly pochybnosti, jak kterou situaci v provozu žákovi vysvětlit. Bylo výborné, že názor na výuku byl díky metodikům středisek jednotný v celé naší republice.  Novopečení učitelé autoškol musí v dnešní době prodělat pár náslechových hodin u zkušeného lektora a ihned mohou učit. V ten okamžik končí veškeré vedení, dohled a vzdělávání. Věřím, že takový učitel učí žáky podle svého nejlepšího svědomí, ale pokud byl špatným řidičem před učitelským kurzem bude své zlozvyky učit též budoucí vlastní žáky.  Nemohu jmenovat, ale jeden mladý učitel z velmi známé autoškloly se hádal se mnou a všemi našimi učiteli o odbočování z jednosměrné ulice. Nemohl pochopit, proč se při odbočování vlevo z jednosměrné ulice, se musí řidič zařadit co nejvíce vlevo. To jsou základy metodiky výuky. Pokud učitel nezná ani toto, jak může potom vypadat výuka žáka ? Něžně jsem se snažila dotyčnému učiteli celé téma vysvětlit, ale asi nesnesl, že by jej žena mohla poučovat. Výbuch agrese následoval a tak jsem jej méně něžně vyprovodila ze dveří. Dříve všichni učitelé museli povinně chodit na tzv. prolongace, nebo-li obhájení učitelského průkazu a to každých pět let. Byli přezkoušeni z teorie i praxe. Toto nyní neexistuje a obávám se, že někteří učitelé by již nebyli schopni ani napsat test z Pravidel bez chyby.

Wow, koncept vzdělávání učitelů, který dříve fungoval mohl být velmi efektivní. Proč to vše zaniklo ?

To je složitější otázka a neumím na ní jednoznačně odpovědět. S příchodem " sametové revoluce " v roce 1989 začaly vznikat první soukromé autoškoly. Ještě pár let fungovaly povinné prolongace, ale pak tyto byly zrušeny.  Vyčkávala jsem a snažila se zorientovat v nové nastalé situaci, kterou bych nazvala legislativní džunglí. Právě nově schvalované zákony a jejich novelizace nějak pozapomněly na zvyšování odbornosti učitelů autoškol. Škoda !

Kde jste po revoluci učila ?

V roce 1991 jsem nastoupila do soukromé Autoškoly Srdíčko ( David Losman & Marek Janda ) v Dlouhé ulici na Praze 1, kteří se po roce rozdělili na dvě nezávislé firmy. V roce 1991 jsem přestoupila do Autoškoly DL ( David Losman ) jako vedoucí autoškoly, ale zároveň jsem učila teorii i praktické jízdy až do srpna 1993.

Zmínila jste rok 1993. To je tuším rok, kdy jste založila vlastní firmu Autoškolu Top. Je to tak ?

Ano, srpen 1993 byl pro mne přelomovým. Jednoho večera mne navštívil kamarád Petr Kliment, který byl v té době správcem řepské sokolovny. Seděli jsme u kávy a diskutovali o soukromé autoškole. Petr byl a je velmi akční člověk, který jedná ihned a tak mne naložil do auta a odvezl do sokolovny. Ukázal mi mou možnou budoucí kancelář a zasedací místnost pro výuku. Tak mne Péťa oslnil, že jsem se vrhla do legislativního kolotoče a dne 1.10.1993 otevírala Autoškolu Top. Dodnes mám tuto původní registrační listinu v kanceláři.

Jaké byly začátky podnikání ?

Svým způsobem není nad to mít " čistou hlavu ", v půl páté odpoledne opustit zaměstnání a brát stabilní plat. Samozřejmě, že začátky byly těžké. Zkušební komisaři se se mnou sázeli, kolik měsíců v Řepích vydržím, tam, kde " lišky dávají dobrou noc ". A vidíte, jsem v Řepích dvacátý rok a učíme již i děti bývalých žáků. V prvních letech jsem učila teorii, jezdila denně i dvanáct vyučovacích hodin a po nocích jsem zpracovávala agendu autoškoly. Postupně přibývali učitelé, někteří dobří a někteří špatní. Špatní šli svou cestou téměř okamžitě a ti dobří jsou se mnou dodnes. Jsou to Alenka Choltová ( Karbusová ), Pepa Kysela, Zdeněk Tolde a Franta Franěk. Jsme téměř jako rodina, pevně spjati jediným cílem - rozdávat své vědomosti ve stále stejné kvalitě bez ztráty lidskosti, ochoty a pochopení.

Cítíte nějakou profesní křivdu ?

Ano. My, drobní živnostníci živíme stát a stát dělá vše proto, aby nás bylo každý rok méně. V průběhu let jsem postřehla, že téměř každé  volby měnily systém výuky nebo přezkoušení a to pravděpodobně ruku v ruce s šikovným lobingem. Záměrně nechci načínat toto téma. Byly by to jen doměnky a tedy i ztráta času. Každopádně, pokud jen vyjmenuji systém zkoušení pravidel silničního provozu, je to plejáda mrhání státními penězi. Doba kamenná - existovaly papírové přezkušovací testy , žáci zaškrtávali správné odpovědi do přiložené tabulky. Zkušební komisař poté přiložil šablonu k vyhodnocení výsledků. Doba plýtvání a boom pro tiskárnu, která zakázku dostala - existovaly jednonárazové papírové testy. Žák přímo do těchto listů zaškrtával správné odpovědi a stát musel tyto tiskopisy uchovávat mnoho let. Doba elektronická - autoškolám v ČR bylo povoleno, aby přímo ve svých prostorách otevřely počítačové online zkušebny. Doba zvaná " Návrat k pravěku " - květen 2011, Magistrát v Praze zavřel všechny počítačové zkušebny v autoškolách a zkoušky probíhají pouze na Magistrátu. Má počítačová zkušebna s šestnácti notebooky, obrovskou katedrou a skvělou sítí zela prázdnotou sedm měsíců než jsem se důvěryhodně dozvěděla, že jí opravdu již nebudu potřebovat. Investice 250 000,-Kč vyletěla oknem. Tehdy jsem vážně uvažovala, že skončím.

Proč si myslíte, že je tato doba vyloženě agresivní ?

Vše se točí okolo peněz a nespokojenosti národa. V televizních zprávách slyšíte pouze o korupci, která movitým snadno prochází, o amnestovaných gaunerech, o zmanipulovaných výběrových řízeních a k tomu všemu si pustíte záběry z poslanecké sněmovny....jedním slovem, myslím, že je národ znechucen. Lidé na ulici se zřídka usmívají, chodí oblečení převážně v temných barvách, jsou uzavření do sebe a bojují jen za své přežití. Tzv. střední třída mizí a drobní podnikatelé bojují o přežití za pomoci slevových portálů. Celkové rozpoložení každého člověka je pak vidět i na jeho jízdě. Tzv. vybržďování vzniklo nedávno. Proč asi ? Dovolil by si to někdo před deseti lety ?

A co říkáte kurzovnému za 5.000 - 7.000,-Kč za skupinu B ?

V říjnu 1993 jsem prováděla skupinu B za 3.500,-Kč, v roce 1996 byla skupina B za 5.500,-Kč a v roce 1999 za 7.900,-Kč. Teď je ale rok 2013. Ceny pohonných hmot jsou dvojnásobné, nájmy prostor trojnásobné, údržba vozidel, mzdy učitelů, platby za teplo, vodu, elektřinu, platby za reklamu, internet, telefon, tisk tiskopisů, to vše činí obrovské náklady ! Mám to vůbec komentovat ? Každý průměrně inteligentní člověk si dokáže spočítat, že za nízkou cenou stojí buď skryté poplatky nebo tzv. vykradený výcvik.

Co to je " vykradený výcvik " ?

Zákonem je stanoveno kolik vyučovacích hodin musí každý žák bez rozdílu věku na danou skupinu řidičského oprávnění prodělat. Nejdůležitější a zároveň nejzávažnější vykradení výcviku je snížení počtu jízdních hodin žáka. Povinných je 28 vyučovacích jízdních hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Pokud žák dostane od autoškoly např. deset vyučovacích hodin, žák téměř jistě propadne při závěrečných zkouškách. Poté autoškola požádá o poplatek za opravné zkoušky např. 1500,-Kč a nabídne dotyčnému žákovi příkup jízd. Tento nebohý člověk si zaplatí jen jednu, protože již šetří. Bohužel, v našem případě to bude teprve jeho jedenáctá jízda a tak opět určitě neprospěje  při zkouškách. Autoškola opět požádá o 1500,-Kč za opravné zkoušky. Takto se dá úspěšně prosperovat. Další " skvělý " systém je přijmout za nízkou cenu obrovské množství žáků, pro které autoškola nemá dostatečnou kapacitu. Je logické, že žáci budou velice dlouho čekat na každou vyučovací hodinu z jízdy a jak je známo, intenzita výcviku přímo ovlivňuje kvalitu výcviku. Minimální tempo jsou dvě až tři jízdní hodiny týdně.

To je smutné ! Proč se s tím něco nedělá ?

To je těžké. Proč si češi kupují zvadlou nebo shnilou zeleninu ? Dokud si žáci důsledně nezačnou stěžovat na pochybení autoškol, stěží se něco změní.

Dobrá, povězte, kde je možné si stěžovat ?

Magistrát hl.města Prahy

odbor dopravně správních agend - oddělení zkušebních komisařů

Nad Vršovskou horou 88/4

10100 Praha 10

Ještě mi prosím paní Krajíčková povězte, co mám dělat, pokud jsem jako žákyně nespokojena s přístupem autoškoly ?

V každém případě učiňte nejprve pokus smíření a kontaktujte majitele autoškoly. Je možné, že majitel ani netuší, že jednání vašeho učitele je nepřístojné a že vás např. okrádá. Majitel autoškoly by měl zjednat nápravu a nejlépe vám nabídnout jiného učitele. Pokud majitel nebude jevit snahu k nápravě, můžete požádat o tzv. PŘEVOD do jiné autoškoly.

K převodu učiňte následující kroky :

1. požádejte o finanční vyrovnání, pokud jste ještě nebyla na prvních závěrečných zkouškách. Autoškola vám musí vrátit peníze za nevyčerpané hodiny

2. požádejte o tzv. Převodku, ve které autoškola potvrdí počet vámi čerpaných hodin ( žáci po 1. zkoušce již "Převodku" požadovat nemusí)

3. požádejte, aby vám byla vrácena tzv. Žádost a příloha " Lékařská způsobilost "

4. se všemi dokumenty se přihlašte v jiné autoškole, ale předem se informujte o termínech závěrečných zkoušek a o výši poplatku za převod

Děkuji vám za vyčerpávající informace. Snad pomohou žákům v nouzi. Nyní mi povězte, jak se cítíte v nových prostorách na konečné tramvají v Řepích ?

Naprosto skvěle ! Vlastníci nebytových prostor jsou milí lidé, před budovou jsme si všichni zamilovali háječek bříz, smrčků a borovic. Po pravdě řečeno, tak jak jsem se bránila odchodu ze sokolovny, tak jsem nyní šťastná.

Poslední otázka. Jak oslavíte dvacáté narozeniny autoškoly ?

To je velké tajemství, které zveřejním dva týdny před narozeninami, tedy 15.září 2013.  Potencionální žáci zajásají a my si to také užijeme !

Velice vám děkuji za rozhovor, přeji vám jen samé štěstí, pevné zdraví a prosperitu po mnoho let.

Já vám také děkuji a přeji to samé vám. Srdečně zdravím touto cestou naše bývalé i současné žáky.

 

aktualizováno: 30.11.2023 11:41:42
Navštivte naše historická fota !
Poskytli jsme vám dostatek informací ?
anonym
Lekce 4 Signal 6 me špatně. Pokud svítí zelená šipka opuštění křižovatky tak nemůže mít v protisměru auto c 2 zelenou (nesvítí červená) a dále pokud mám jen zelenou dávám přednost tramvají! Jedoucí rovně. Takže v tomto obrázku musí mít tramvaj kuličky stůj
Kateřina Kůrková
Pan Kysela je opravdu skvělý učitel, tím ho zdravím a za všechno moc děkuji.
Dana Žákovská
Dobrý den
Prosím vás mohu si udělat řidičák na Slovensku? Vybodovala jsem se a protože jsem jezdila kamionem jsem tim pádem bez práce. Děkuji za odpověď
Lucie Hořejší
Dobrý den, prosím o informaci ke kondičním jizdám.Zda je možné u Vás absolvovat v dohledné době a na vozidle (automat)?Diky.S pozdravem L.H
Tomáš Le
Autoškola TOP je opravdu TOP.
Chtěl bych poděkovat panu Kyselovi za jeho upřímnost, pohodu a super domluvu.
Výuka byla super, jízdy také super. E-learningová výuka mi vyhovovala.
Pan Kysela vás vždy naladí do super pohody. Když zmatkujete, dostane vás zpět do klidu.
U zkoušek vás podporuje od začátku až dokonce.

Vzhledem k tomu, že jsem byl spokojen, doporučil jsem svou přítelkyni, která je také spokojená.


Ať se daří pane Kyselo.

Děkuji Vám.

TL
Monika
Uplne uzasne vysvetleno...diky tomuto uz nejsou krizovatky nocni murou...Jste skvely..diky
Petra Pešulová
Je to již téměř rok, co jsem dokončila kurz v autoškole TOP. Za všechno, co mě naučil a že toho nebylo málo, vděčím panu Kyselovi - moc Vám děkuji ještě jednou za trpělivost, se kterou jste mě zasvětil do umu řízení a ovládání auta a za spoustu užitečných a praktických rad, kterými jste mě obohatil. Velmi ráda DOPORUČUJI autoškolu TOP. Vstřícné, milé, ochotné, klidné a férové jednání všech mě ohromilo. Ještě jednou děkuji.
Petr
Petr,
Dobrý den, chci se zeptat na cenu na skupinu A. Nyní mám skupinu B,A1.dekuji
Dana Mrázová
Dnes jsem udělala poslední zkoušku a tím dokončila autoškolu . Velký dík patří mému instruktorovi panu Fraňkovi za bezmeznou trpělivost a péči kterou mi věnoval na každé jízdě a s kterou mě perfektně připravil na zkoušku. Nebýt jeho,nevím zda bzch to někdy zvladla. Taky děkuji panu Kyselovi za přípravu na testy. Je to opravdu TOP autoškola. Mohu jen vřele doporučit. Nikdy jsem neslyšela, že bz některý z nich zvýšil hlas, nebo mi nadal a to bych si to mockrát určitě zasloužila.Velký dík!!!
Kateřina
Chtěla bych této autoškole, zvláště panu Kyselovi, poděkovat za vstřícný přístup, rodinnou atmosféru, časovou flexibilitu a hlavně za trpělivost! Vřele doporučuji všem.
Eva Šafářová
Právě jsem dokončila kurz v autoškole TOP a mohu jen doporučit. Moc děkuji úžasnému učiteli panu Fr.Fraňkovi za přístup a ohromnou trpělivost a péči. Děkuji také panu Kyselovi za pohodovou výuku teorie a za rodinnou atmosféru, kterou v autoškole vytváří. Není co vytknout! Bylo to perfektní!
Violina Radeva
Jsem moc šťastna že jsem se učila u pana Kysela z autoškoly TOP. Všem doporučuji!!! Profesionální přístup a přátelská atmosféra,vše bylo skvěle vysvětleno. Výsledek říka sam za sebe-mám řidičák :)
Petr
Top autoškolu mohu jen doporučit, všem kdo se chce naučit spravně řídit. Pan Kysela je skvělej učitel a velkej pohodař. moc děkuju za skvělej a lidskej přistup. Všem mohu jen doporučit.
chinazu kelechi muno
Hello l saw your contact on benefity.cz. I am interested in learning to driving. I do speak or understand very good Czech. I prefer learning in English, How much for everything and when can l start. Thank you
Tereza Ch.
Moc vám děkuji za trpělivost a držení palců, byla jsem s vámi moc spokojená a děkuji panu frankovi za praxi jízdou v autě.. Teď když jezdím ráda vzpomínám na vás a s láskou vám přeji vše to nejlepší
Milan
Moc děkuji, konečně názorně ukázáno jak se odbočuje doleva v jednosměrné ulici. Tady to snad už nikdo ani neví a pak se tvoří kolony. Obrázky jsem si vytiskl a protože denně jezdím v jednosměrce tak to asi budu rozdávat, téměř nikdo se neřadí správně a pak jen čučí, když si najede vlevo. Moc díky.
Lucie
Tuto autoškolu jsem si vybrala na základě kladných referencí a udělala jsem správně. Pan Kysela naučí řídit snad každého. Kladně hodnotím konzultace, které mi moc pomohly a zvládla jsem tak napsat test za plný počet bodů. Pravidla provozu mi p. Kysela vždy logicky vysvětlil a to mi pomohlo posunout se dál a překonat strach z řízení.
Děkuji moc za úspěšné absolvování kurzu a Vaši trpělivost.
Paulína
Autoškola Top, byla opravdu ta nejlepší volba. Vše v klidu a v pohodě. Pečlivá příprava na teorii, kterou mě učil trpělivý pan Kysela. Připravil mě na testy perfektně! A jízdy bez strachu a stresu s vždy klidným panem Fraňkem. Všechno mi trpělivě vysvětlil, ukázal všechny situace. Na autoškolu díky Vám budu vzpomínat s úsměvem. V dnešní době jedni z mála poctivých lidí, kteří dělají svou práci s láskou!
Přeji hodně štěstí a děkuji!
anonym
Andrea
Pan učitel Josef Kysela je trpělivý, ochotný a vše příjemně a ochotně vysvětlí. Jak jízdy tak i testy vše v klidu a v pohodě. Co koliv nevíš hned se zeptáš a hned víš odpověď všechno nejlepším pořádku a doporučuji autoškolu top a pana Kyselu... 😀😀😀
Petr S.
Tahle autoškola je fakt suprová,pan Kysela opravdu skvělý chlap pomohl ze vším,vysvětlil,ukázal, opravdu mě připravil bezvadně na testy a nesmím zapomenout na pana instuktora Franka který byl opravdu bezvadný, tak hodneho a trpěliveho člověka už jsem dlouho nevyděl naučil mě vše co se týče řízení bylo to super, fakt jsem si to užil.Co dodat, opravdu skvělí kolektiv a tuhle autoškolu mužu jen doporučit.
Nový vzkaz
nick
text
Opište číslo

Jak jste objevil / objevila naší autoškolu ?

zobrazit výsledky
Do začátku prázdnin nám zbývá :
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8
-
TRANSLATE TO :