LEKCE 1

Přednost zprava


 

DOPRAVNÍ ZNAČKY UPRAVUJÍCÍ PŘEDNOST V JÍZDĚ ( spatříte v prostoru křižovatek )

DOPRAVNÍ ZNAČKY UPRAVUJÍCÍ PŘEDNOST V JÍZDĚ ( spatříte např. před zůženým prostorem )

 


DOPRAVNÍ ZNAČKA UPOZORŇUJÍCÍ NA SKUTEČNOST, ŽE PŘEDNOST V JÍZDĚ NENÍ UPRAVENA DOPRAVNÍMI ZNAČKAMI.

Tato značka může být a nemusí být umístěna v křižovatce !


 

Situace 1

Na této křižovatce NENÍ přednost v jízdě upravena dopravními značkami ( chybí zde Hlavní a Vedlejší silnice - viz vyobrazené značky v úvodu ).

Na takových křižovatkách platí :

PŘEDNOST V JÍZDĚ MÁ ŘIDIČ PŘIJÍŽDĚJÍCÍ ZPRAVA.

V tomto případě, řidič zeleného vozidla musí dát přednost řidičům červeného a modrého vozidla, protože přijíždějí zprava ( má je po pravé ruce ).

 

 


 

Situace 2

Na této křižovatce opět NENÍ přednost v jízdě upravena dopravními značkami ( chybí zde Hlavní a Vedlejší silnice ).

Na takových křižovatkách platí :

PŘEDNOST V JÍZDĚ MÁ ŘIDIČ PŘIJÍŽDĚJÍCÍ ZPRAVA.

V tomto případě, řidič zeleného vozidla musí dát přednost řidiči červeného vozidla, protože přijíždí zprava ( má jej po pravé ruce ).

 


 

Situace 3

Na této křižovatce opět NENÍ přednost v jízdě upravena dopravními značkami ( chybí zde Hlavní a Vedlejší silnice ).

Na takových křižovatkách platí :

PŘEDNOST V JÍZDĚ MÁ ŘIDIČ PŘIJÍŽDĚJÍCÍ ZPRAVA.

V tomto případě, řidič modrého vozidla musí dát přednost řidiči zeleného vozidla, protože přijíždí zprava ( má jej po pravé ruce ). Řidič zeleného vozidla musí dát přednost řidiči červeného vozidla, protože přijíždí zprava ( má jej po pravé ruce ). Pomůcka : první pojede ten řidič, který nemá zprava nikoho.


 

Situace 4

Na této křižovatce NENÍ přednost v jízdě upravena dopravními značkami ( chybí zde Hlavní a Vedlejší silnice ).

Na takových křižovatkách platí :

PŘEDNOST V JÍZDĚ MÁ ŘIDIČ PŘIJÍŽDĚJÍCÍ ZPRAVA.

V tomto případě, řidič žlutého vozidla musí dát přednost řidiči modrého vozidla, protože přijíždí zprava ( má jej po pravé ruce ). Řidič modrého vozidla musí dát přednost řidiči červeného vozidla, protože přijíždí zprava ( má jej po pravé ruce ). Pomůcka : první pojede ten řidič, který nemá zprava nikoho ( tedy červené vozidlo ).

 


 

Situace 5

Na této křižovatce opět NENÍ přednost v jízdě upravena dopravními značkami ( chybí zde Hlavní a Vedlejší silnice ).

Na takových křižovatkách platí :

PŘEDNOST V JÍZDĚ MÁ ŘIDIČ PŘIJÍŽDĚJÍCÍ ZPRAVA.

V tomto případě, řidič modrého vozidla musí dát přednost řidiči červeného vozidla, protože přijíždí zprava ( má jej po pravé ruce ).

 

 


 

Situace 6

Na této křižovatce opět NENÍ přednost v jízdě upravena dopravními značkami ( chybí zde Hlavní a Vedlejší silnice ).

Na takových křižovatkách platí :

PŘEDNOST V JÍZDĚ MÁ ŘIDIČ PŘIJÍŽDĚJÍCÍ ZPRAVA.

V tomto případě, řidič modrého vozidla musí dát přednost řidiči červeného vozidla, protože přijíždí zprava ( má jej po pravé ruce ).

 

 


 

Situace 7

Na této křižovatce opět NENÍ přednost v jízdě upravena dopravními značkami ( chybí zde Hlavní a Vedlejší silnice ).

Na takových křižovatkách platí :

PŘEDNOST V JÍZDĚ MÁ ŘIDIČ PŘIJÍŽDĚJÍCÍ ZPRAVA.

V tomto případě, řidič modrého vozidla musí dát přednost řidiči červeného vozidla, protože přijíždí zprava ( má jej po pravé ruce ). Všimněte si, vůbec není důležité, kterým směrem řidiči pokračují v jízdě. Stále situaci řeší PŘEDNOST ZPRAVA !


 

Situace 8

Na této křižovatce NENÍ přednost v jízdě upravena dopravními značkami ( chybí zde Hlavní a Vedlejší silnice ).

Na takových křižovatkách platí :

PŘEDNOST V JÍZDĚ MÁ ŘIDIČ PŘIJÍŽDĚJÍCÍ ZPRAVA.

V tomto případě, řidič zeleného vozidla musí dát přednost řidičům červeného i modrého vozidla, protože přijíždějí zprava ( má je po pravé ruce ). Není směrodatné, kterým směrem řidič červeného a modrého vozidla pokračují v jízdě.

 


 

Situace 9

Na této křižovatce  NENÍ přednost v jízdě upravena dopravními značkami ( chybí zde Hlavní a Vedlejší silnice ).

Na takových křižovatkách platí :

PŘEDNOST V JÍZDĚ MÁ ŘIDIČ PŘIJÍŽDĚJÍCÍ ZPRAVA.

V tomto případě, řidič červeného vozidla musí dát přednost řidiči žlutého vozidla, které přijíždí zprava ( má jej po pravé ruce ). Řidič žlutého vozidla musí dát přednost řidiči modrého vozidla, protože přijíždí zprava ( má jej po pravé ruce ). Pomůcka : první pojede tedy ten řidič, který nemá zprava nikoho ( řidič modrého vozidla ).


 

Situace 10

Na této křižovatce NENÍ přednost v jízdě upravena dopravními značkami ( chybí zde Hlavní a Vedlejší silnice ).

Na takových křižovatkách platí :

PŘEDNOST V JÍZDĚ MÁ ŘIDIČ PŘIJÍŽDĚJÍCÍ ZPRAVA.

V tomto případě, řidič červeného vozidla musí dát přednost řidiči žlutého vozidla, které přijíždí zprava ( má jej po pravé ruce ). Řidič žlutého vozidla musí dát přednost řidiči modrého vozidla, protože přijíždí zprava ( má jej po pravé ruce ). Pomůcka : první pojede tedy ten řidič, který nemá zprava nikoho ( řidič modrého vozidla ). Povšimněte si, že je postavení vozidel stejné jako v Situaci 9, jen všichni řidiči odbočují. Ani tato skutečnost nic nemění, PLATÍ ZDE PŘEDNOST ZPRAVA !

 


 

Situace 11

Na této křižovatce NENÍ přednost v jízdě upravena dopravními značkami ( chybí zde Hlavní a Vedlejší silnice ).

Na takových křižovatkách platí :

PŘEDNOST V JÍZDĚ MÁ ŘIDIČ PŘIJÍŽDĚJÍCÍ ZPRAVA.

Pojďme si tuto situaci vysvětlit v opačném pořadí. První pojede ten řidič, který jako jediný nemá zprava nikoho ( on jediný tedy nemusí dávat přednost zprava ). Červený tedy pojede první. V křižovatce zůstává žluté a modré vozidlo. Modré vozidlo musí dát přednost zprava žlutému. Žlutý pojede druhý a modrý poslední.

 


 

Situace 12

Ne všechny křižovatky mají klasický tvar kříže nebo písmene

" T ". I toto je křižovatka ! Na této křižovatce opět NENÍ přednost v jízdě upravena dopravními značkami ( chybí zde Hlavní a Vedlejší silnice ). I na takových a podobných křižovatkách platí :

PŘEDNOST V JÍZDĚ MÁ ŘIDIČ PŘIJÍŽDĚJÍCÍ ZPRAVA.

V tomto případě, řidič modrého vozidla musí dát přednost řidiči červeného vozidla, které přijíždí zprava ( má jej po pravé ruce ).


 

Situace 13

Na téchto dvou křižovatkách NENÍ přednost v jízdě upravena dopravními značkami ( chybí zde Hlavní a Vedlejší silnice ).

Na takových křižovatkách platí :

PŘEDNOST V JÍZDĚ MÁ ŘIDIČ PŘIJÍŽDĚJÍCÍ ZPRAVA.

V tomto případě, řidič červeného vozidla musí dát přednost řidiči bílého vozidla, které přijíždí zprava ( má jej po pravé ruce ). Řidič žlutého vozidla musí dát přednost řidiči modrého vozidla, protože přijíždí zprava ( má jej po pravé ruce ).

 


 

Situace 14

Na těchto křižovatkách NENÍ přednost v jízdě upravena dopravními značkami ( chybí zde Hlavní a Vedlejší silnice ).

Na takových křižovatkách platí :

PŘEDNOST V JÍZDĚ MÁ ŘIDIČ PŘIJÍŽDĚJÍCÍ ZPRAVA.

V tomto případě, řidič bílého vozidla musí dát přednost řidiči zeleného vozidla, které přijíždí zprava ( má jej po pravé ruce ). Řidič žlutého vozidla musí dát přednost řidiči červeného vozidla, protože přijíždí zprava ( má jej po pravé ruce ).Řidič červeného vozidla musí dát přednost řidiči modrého vozidla, protože přijíždí zprava ( má jej po pravé ruce ). 

 


 

Situace 15

TRAMVAJE NEMAJÍ VŽDY PŘEDNOST !!!

Na této křižovatce NENÍ přednost v jízdě upravena dopravními značkami ( chybí zde Hlavní a Vedlejší silnice ).

Na takových křižovatkách platí :

PŘEDNOST V JÍZDĚ MÁ ŘIDIČ PŘIJÍŽDĚJÍCÍ ZPRAVA ( platí to i pro tramvaje ! ).

V tomto případě, TRAMVAJ MUSÍ dát přednost řidiči modrého vozidla, které přijíždí zprava ( má jej po pravé ruce ). Řidič modrého vozidla musí dát přednost řidiči červeného vozidla, protože přijíždí zprava ( má jej po pravé ruce ).

 


 

Situace 16

Na této křižovatce NENÍ přednost v jízdě upravena dopravními značkami ( chybí zde Hlavní a Vedlejší silnice ).

Na takových křižovatkách platí :

PŘEDNOST V JÍZDĚ MÁ ŘIDIČ PŘIJÍŽDĚJÍCÍ ZPRAVA.

Kdo ale pojede první, když oba řidiči nemají zprava nikoho ??? Použijeme další velmi rozšířené pravidlo pro jízdu křižovatkou :

ŘIDIČ ODBOČUJÍCÍ VLEVO MUSÍ DÁT PŘEDNOST VŠEM PROTIJEDOUCÍM VOZIDLŮM A TRAMVAJÍM V OBOU SMĚRECH ( za sebou a v protisměru ). Modrý tedy jede první.

 


 

Situace 17

Na této křižovatce NENÍ přednost v jízdě upravena dopravními značkami ( chybí zde Hlavní a Vedlejší silnice ).

V této křižovatce se setkávají dvě pravidla, která musíme použít :

1. PŘEDNOST V JÍZDĚ MÁ ŘIDIČ PŘIJÍŽDĚJÍCÍ ZPRAVA.

Tramvaj musí dát přednost zprava modrému, modrý musí dát přednost zprava červenému. ČERVENÝ VYUŽIJE TOTO SVÉ PRÁVO, JAKO PRVNÍ VJEDE do křižovatky ( viz červené šipky ) a MUSÍ ZASTAVIT VOZIDLO NA STŘEDU. Proč ???

2. ŘIDIČ ODBOČUJÍCÍ VLEVO MUSÍ DÁT PŘEDNOST VŠEM PROTIJEDOUCÍM VOZIDLŮM A TRAMVAJÍM V OBOU SMĚRECH ( za sebou a v protisměru ).

Tedy první VJEDE červený, druhý PROJEDE modrý, třetí PROJEDE tramvaj, poslední OPUSTÍ křižovatku červené vozidlo.


 

 

 

Situace 19

A zde je skvělá pomůcka pro vaší kontrolu správného řešení křižovatek s předností zprava !

POKUD správně určíte vozidlo, které pojede PRVNÍ ( ten, který nemá zprava nikoho ), PAK DALŠÍ POŘADÍ JDE PO SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK !

Tuto pomůcku však používejte jen pro kontrolu při vyhodnocování testů v autoškole. V praxi je tato pomůcka nepoužitelná. O křižovatkách přemýšlejte !

 


 

 

Přejeme vám mnoho radosti a úspěchu s naší novou pomůckou.

POTĚŠIL VÁS NÁŠ LIDOVĚ PODANÝ VÝKLAD KŘIŽOVATEK ? POMOHL VÁM ?

Budeme vám vděční za vaše hodnocení ZDE ! Hlavně paní Seichertová, která lekce vytvářela celé vánoce...


 

Tímto končíme první lekci.

Pokud nerozumíte nějaké křižovatce, poznamenejte si vždy číslo lekce a číslo situace.

Na konzultační hodině Autoškoly Top vám problém rádi vysvětlíme.


 

HOME              DALŠÍ LEKCE

aktualizováno: 30.11.2023 11:41:42