LEKCE 3

Hlavní a Vedlejší silnice ( s dodatkovými tabulkami )


 

Důležitý komentář - vztahuje se pro VŠECHNY SITUACE V TÉTO LEKCI !

Skutečný tvar hlavní a vedlejší silnice vyznačují dodatkové tabulky umístěné pod dopravními značkami.

Podívejme se podrobně na dodatkovou tabulku : TUČNÁ čára vždy vyznačuje SKUTEČNÝ TVAR HLAVNÍ SILNICE, tenká čára vždy vyznačuje VEDLEJŠÍ silnici ( např. v situaci 1,  DVĚ VEDLEJŠÍ ).

Na všech křižovatkách, na kterých spatříte DODATKOVÉ TABULKY vyznačující skutečný tvar hlavní silnice ,

PLATÍ ZVLÁŠŤ PŘEDNOST ZPRAVA NA HLAVNÍ SILNICI   A    ZVLÁŠŤ PŘEDNOST ZPRAVA  PRO SILNICE VEDLEJŠÍ.


 

Situace 1

Jedná se o křižovatku kde JE PŘEDNOST V JÍZDĚ UPRAVENA dopravními značkami.

Na hlavní silnici je bílý a červený. Vozidla na vedlejších silnicích ignorujeme. Přednost má hlavní silnice. Oba řidiči na hlavní silnici jedou rovně, oba  sjíždějí na vedlejší silnice. Nalézají se v naprosto stejné situaci. Jak je řečeno výše, na dodatkových tabulkách platí přednost zprava ( jak jinak bychom řidiče mohli rozsoudit ??? ). Červený musí dát přednost ZPRAVA bílému, který pojede první. Druhý pojede červený, protože zůstal sám na hlavní silnici. 

Vedlejší silnice řešíme stejně. Na vedlejší je zelený a modrý. Oba jedou rovně, oba pokračují na hlavní silnici. Jak je rozsoudit ? Opět předností zprava ! Modrý musí dát přednost ZPRAVA zelenému, který pojede třetí. Poslední pojede modrý.

 


 

Situace 2

Jedná se o křižovatku kde JE PŘEDNOST V JÍZDĚ UPRAVENA dopravními značkami.

Na hlavní silnici je bílý a zelený. Vozidla na vedlejších silnicích ignorujeme. Přednost má hlavní silnice. Oba řidiči na hlavní silnici jedou rovně, oba sjíždějí na vedlejší silnice. Nalézají se v naprosto stejné situaci. Jak je řečeno výše, na dodatkových tabulkách platí přednost zprava ( jak jinak bychom řidiče mohli rozsoudit ??? ). Bílý musí dát přednost ZPRAVA zelenému, který pojede první. Druhý pojede bílý, protože zůstal sám na hlavní silnici.

Vedlejší silnice řešíme stejně. Na vedlejší je červený a modrý. Oba jedou rovně, oba pokračují na hlavní silnici. Jak je rozsoudit ? Opět předností zprava ! Červený musí dát přednost ZPRAVA modrému, který pojede třetí. Poslední pojede červený.

 

 

 


 

Situace 3

Jedná se o křižovatku kde JE PŘEDNOST V JÍZDĚ UPRAVENA dopravními značkami.

Na hlavní silnici je bílý a červený. Vozidla na vedlejších silnicích ignorujeme. Přednost má hlavní silnice. Červený nijak nepřekáží bílému vozidlu, proto mohou oba projet křižovatkou společně jako první.

Na vedlejší je zelený a modrý. Pokud by jeli současně, došlo by ke kolizi ! Modrý MUSÍ DÁT PŘEDNOST ZPRAVA zelenému, který pojede druhý. Poslední pojede modrý.

 

 

 


 

Situace 4

Jedná se o křižovatku kde JE PŘEDNOST V JÍZDĚ UPRAVENA dopravními značkami.

Na hlavní silnici je bílý a zelený. Vozidla na vedlejších silnicích ignorujeme. Přednost má hlavní silnice. Oba řidiči na hlavní silnici jedou rovně, oba sjíždějí na vedlejší silnice. Nalézají se v naprosto stejné situaci. Jak je řečeno výše, na dodatkových tabulkách platí přednost zprava ( jak jinak bychom řidiče mohli rozsoudit ??? ). Bílý musí dát přednost ZPRAVA zelenému, který pojede první. Druhý pojede bílý, protože zůstal sám na hlavní silnici.

Vedlejší silnice řešíme stejně. Na vedlejší je červený a modrý. Oba   pokračují na hlavní silnici. Jak je rozsoudit ? Opět předností zprava ! Červený musí dát přednost ZPRAVA modrému, který pojede třetí. Poslední pojede červený.

 

 


 

Situace 5

Jedná se o křižovatku kde JE PŘEDNOST V JÍZDĚ UPRAVENA dopravními značkami.

Na hlavní silnici je bílý a červený. Vozidla na vedlejších silnicích ignorujeme. Přednost má hlavní silnice. Červený i bílý pokračují po hlavní silnici, nijak si nepřekážejí,  proto mohou oba projet křižovatkou společně jako první.

Na vedlejší je zelený a modrý. Pokud by jeli současně, došlo by ke kolizi ! Modrý MUSÍ DÁT PŘEDNOST ZPRAVA zelenému, který pojede druhý. Poslední pojede modrý.

 

 

 


 

Situace 6

Jedná se o křižovatku kde JE PŘEDNOST V JÍZDĚ UPRAVENA dopravními značkami.

Na hlavní silnici je bílý a červený. Vozidla na vedlejších silnicích ignorujeme. Přednost má hlavní silnice. Červený musí dát přednost ZPRAVA bílému vozidlu. Pokud by jeli současně, došlo by ke kolizi. První tedy pojede bílý, druhý červený, protože zůstal sám na hlavní silnici.

Na vedlejší je zelený a modrý. Pokud by jeli současně, došlo by ke kolizi ! Modrý MUSÍ DÁT PŘEDNOST ZPRAVA zelenému, který pojede druhý. Poslední pojede modrý.

 

 


 

Situace 7

Jedná se o křižovatku kde JE PŘEDNOST V JÍZDĚ UPRAVENA dopravními značkami.

Na hlavní silnici je bílý a zelený. Vozidla na vedlejších silnicích ignorujeme. Přednost má hlavní silnice. Bílý musí dát přednost ZPRAVA zelenému, který pojede první. Druhý pojede bílý, protože zůstal sám na hlavní silnici.

Vedlejší silnice řešíme stejně. Na vedlejší je červený a modrý. Opět řešíme situaci předností zprava ! Červený musí dát přednost ZPRAVA modrému, který pojede třetí. Poslední pojede červený.

 

 

 


 

Situace 8

Jedná se o křižovatku kde JE PŘEDNOST V JÍZDĚ UPRAVENA dopravními značkami.

Na hlavní silnici je bílý a červený. Vozidla na vedlejších silnicích ignorujeme. Přednost má hlavní silnice. Červený musí dát přednost ZPRAVA bílému vozidlu. Pokud by jeli současně, došlo by ke kolizi. První tedy pojede bílý, druhý červený, protože zůstal sám na hlavní silnici.

Na vedlejší je zelený a modrý. Pokud by jeli současně, došlo by ke kolizi ! Modrý MUSÍ DÁT PŘEDNOST ZPRAVA zelenému, který pojede druhý. Poslední pojede modrý.

 

 


 

Situace 9

Jedná se o křižovatku kde JE PŘEDNOST V JÍZDĚ UPRAVENA dopravními značkami.

Na hlavní silnici je bílý a modrý. Vozidla na vedlejších silnicích ignorujeme ( tramvaj TAKÉ ! ). Přednost má hlavní silnice. Bílý  musí dát přednost ZPRAVA modrému vozidlu. Pokud by jeli současně, došlo by ke kolizi. První tedy pojede modrý, druhý bílý, protože zůstal sám na hlavní silnici.

Na vedlejší je červený, zelený a tramvaj. Pokud by jeli současně, došlo by ke kolizi ! Tramvaj a červený MUSÍ DÁT PŘEDNOST ZPRAVA zelenému, který pojede třetí.

Na vedlejší nám zůstává tramvaj a červený. Červený ODBOČUJE VLEVO, musí tedy dát přednost TRAMVAJÍM V OBOU SMĚRECH. Čtvrtá pojede tramvaj a červený jako poslední.

 

 


 

Situace 10

Jedná se o křižovatku kde JE PŘEDNOST V JÍZDĚ UPRAVENA dopravními značkami.

Na hlavní silnici je bílý, červený a tramvaj. Vozidla na vedlejších silnicích ignorujeme. Přednost má hlavní silnice. Červený musí dát přednost ZPRAVA bílému vozidlu a tramvaji. Pokud by jeli současně, došlo by ke kolizi. První tedy pojede bílý současně s tramvají, druhý červený, protože zůstal sám na hlavní silnici.

Na vedlejší je zelený a modrý. Pokud by jeli současně, došlo by ke kolizi ! Modrý MUSÍ DÁT PŘEDNOST ZPRAVA zelenému, který pojede druhý. Poslední pojede modrý.

 

 


 

Situace 11

Jedná se o křižovatku kde JE PŘEDNOST V JÍZDĚ UPRAVENA dopravními značkami.

Na hlavní silnici je bílý a modrý. Vozidla na vedlejších silnicích ignorujeme ( tramvaj TAKÉ ! ). Přednost má hlavní silnice. Bílý  musí dát přednost ZPRAVA modrému vozidlu. Pokud by jeli současně, došlo by ke kolizi. První tedy pojede modrý, druhý bílý, protože zůstal sám na hlavní silnici.

Na vedlejší je červený, zelený a tramvaj. Pokud by jeli současně, došlo by ke kolizi ! Tramvaj a červený MUSÍ DÁT PŘEDNOST ZPRAVA zelenému, který pojede třetí.

Na vedlejší nám zůstává tramvaj a červený. Červený ODBOČUJE VLEVO, musí tedy dát přednost TRAMVAJÍM V OBOU SMĚRECH. Čtvrtá pojede tramvaj a červený jako poslední.

 

 


 

Situace 12

Jedná se o křižovatku kde JE PŘEDNOST V JÍZDĚ UPRAVENA dopravními značkami.

Na hlavní silnici je bílý a červený. Vozidla na vedlejších silnicích ignorujeme. Přednost má hlavní silnice. Červený a bílý mohou jet současně jako první.

Na vedlejší je zelený a modrý. Pokud by jeli současně, došlo by ke kolizi ! Modrý MUSÍ DÁT PŘEDNOST ZPRAVA zelenému, který pojede druhý. Poslední pojede modrý.

 

 


 

Situace 13

Jedná se o křižovatku kde JE PŘEDNOST V JÍZDĚ UPRAVENA dopravními značkami.

Na hlavní silnici je bílý, modrý a tramvaj. Vozidla na vedlejších silnicích ignorujeme . Přednost má hlavní silnice. Bílý A TRAMVAJ  musí dát přednost ZPRAVA modrému vozidlu. Pokud by jeli současně, došlo by ke kolizi. První tedy pojede modrý. Druhá pojede tramvaj ! PROČ ?? Protože řidič bílého vozidla ODBOČUJE VLEVO, musí dát přednost TRAMVAJI ! Třetí pojede bílý, protože zůstal sám na hlavní silnici.

Na vedlejší je červený a zelený. Pokud by jeli současně, došlo by ke kolizi ! Červený MUSÍ DÁT PŘEDNOST ZPRAVA zelenému, který pojede jako čtvrtý. Poslední pojede červený.

 

 

 


 

Situace 14

Jedná se o křižovatku kde JE PŘEDNOST V JÍZDĚ UPRAVENA dopravními značkami.

Na hlavní silnici je bílý a červený. Vozidla na vedlejších silnicích ignorujeme. Přednost má hlavní silnice. Červený a bílý mohou jet současně jako první. Nijak si nepřekáží.

Na vedlejší je zelený a modrý. Pokud by jeli současně, došlo by ke kolizi ! Modrý MUSÍ DÁT PŘEDNOST ZPRAVA zelenému, který pojede druhý. Poslední pojede modrý.

 

 


 

Situace 15

Jedná se o křižovatku kde JE PŘEDNOST V JÍZDĚ UPRAVENA dopravními značkami.

Na hlavní silnici je bílý a červený. Vozidla na vedlejších silnicích ignorujeme. Přednost má hlavní silnice. Červený a bílý mohou jet současně jako první.

Na vedlejší je zelený a modrý. Pokud by jeli současně, došlo by ke kolizi ! Modrý MUSÍ DÁT PŘEDNOST ZPRAVA zelenému, který pojede druhý. Poslední pojede modrý.

 

 


 

Situace 16

Jedná se o křižovatku kde JE PŘEDNOST V JÍZDĚ UPRAVENA dopravními značkami.

Na hlavní silnici je bílý, modrý a tramvaj. Vozidla na vedlejších silnicích ignorujeme . Přednost má hlavní silnice. Bílý A TRAMVAJ  musí dát přednost ZPRAVA modrému vozidlu. Pokud by jeli současně, došlo by ke kolizi. První tedy pojede modrý. Druhá pojede tramvaj současně s bílým vozidlem. Nijak si nepřekáží.

Na vedlejší je červený ,zelený a tramvaj. Pokud by jeli současně, došlo by ke kolizi ! Červený A TRAMVAJ ,MUSÍ DÁT PŘEDNOST ZPRAVA zelenému, který pojede jako třetí. Poslední pojede červený současně s tramvají.

 

 


 

Situace 17

Jedná se o křižovatku kde JE PŘEDNOST V JÍZDĚ UPRAVENA dopravními značkami.

Na hlavní silnici je bílý, žlutý, modrý a tramvaj. Vozidla na vedlejších silnicích ignorujeme. Přednost má hlavní silnice. Žlutý, bílý a tramvaj na hlavní silnici, musí dát přednost ZPRAVA modrému vozidlu. První tedy pojede modrý. Jako druzí pojedou současně bílý, žlutý a tramvaj na hlavní silnici.

Nyní se můžeme věnovat silnicím vedlejším. Na vedlejší je zelený, červený a tramval. Tramvaj a zelený MUSÍ DÁT PŘEDNOST ZPRAVA červenému, který pojede jako třetí. Na vedlejší silnici zůstává zelený a tramvaj. Nijak si nepřekážejí, mohou jet současně jako poslední.

 

 


 

Situace 18

Jedná se o křižovatku kde JE PŘEDNOST V JÍZDĚ UPRAVENA dopravními značkami.

Na hlavní silnici je bílý, žlutý, modrý a tramvaj. Vozidla na vedlejších silnicích ignorujeme. Přednost má hlavní silnice. Žlutý, bílý a tramvaj na hlavní silnici, musí dát přednost ZPRAVA modrému vozidlu. První tedy pojede modrý. Bílý odbočuje VLEVO, musí dát přednost tramvaji na hlavní silnici. Jako druhá projede křižovatkou tramvaj na hlavní silnici. Jako třetí pojedou bílý a žlutý, protože zůstali sami na hlavní.

Nyní se můžeme věnovat silnicím vedlejším. Na vedlejší je zelený, červený a tramval. Tramvaj a zelený MUSÍ DÁT PŘEDNOST ZPRAVA červenému, který pojede jako čtvrtý. Na vedlejší silnici zůstává zelený a tramvaj. Zelený odbočuje VLEVO, musí tedy dát přednost tramvaji na vedlejší silnici. Tramvaj pojede v pořadí pátá a zelený jako poslední.

 

 


 

Situace 19

Jedná se o křižovatku kde JE PŘEDNOST V JÍZDĚ UPRAVENA dopravními značkami.

Na hlavní silnici je bílý a  modrý. Vozidla a tramvaj na vedlejších silnicích ignorujeme . Přednost má hlavní silnice. Bílý  musí dát přednost ZPRAVA modrému vozidlu. Pokud by jeli současně, došlo by ke kolizi. První tedy pojede modrý. Druhá pojede bílý, který zůstal sám na hlavní silnici.

Na vedlejší je červený ,zelený a tramvaj. Pokud by jeli současně, došlo by ke kolizi ! Červený A TRAMVAJ ,MUSÍ DÁT PŘEDNOST ZPRAVA zelenému, který pojede jako třetí. Poslední pojede červený současně s tramvají.

 

 


 

Situace 20

Jedná se o křižovatku kde JE PŘEDNOST V JÍZDĚ UPRAVENA dopravními značkami.

Na hlavní silnici je bílý, žlutý, modrý a tramvaj. Vozidla i tramvaj na vedlejších silnicích ignorujeme. Přednost má hlavní silnice. Žlutý, bílý a tramvaj na hlavní silnici, musí dát přednost ZPRAVA modrému vozidlu. Nicméně, tramvaj modrému nijak nepřekáží, mohou tedy jet současně. První tedy pojede modrý  Jako druzí pojedou bílý a žlutý, protože zůstali sami na hlavní.

Nyní se můžeme věnovat silnicím vedlejším. Na vedlejší je zelený, červený a tramval. Tramvaj a zelený MUSÍ DÁT PŘEDNOST ZPRAVA červenému, který pojede jako třetí. Na vedlejší silnici zůstává zelený a tramvaj. Zelený odbočuje VLEVO, musí tedy dát přednost tramvaji na vedlejší silnici. Tramvaj pojede v pořadí čtvrtá a zelený jako poslední.

 

 

 


 

Přejeme vám mnoho radosti a úspěchu s naší novou pomůckou.

POTĚŠIL VÁS NÁŠ LIDOVĚ PODANÝ VÝKLAD KŘIŽOVATEK ? POMOHL VÁM ?

Budeme vám vděční za vaše hodnocení ZDE !

Tímto končíme třetí lekci.

Pokud nerozumíte nějaké křižovatce, poznamenejte si vždy číslo lekce a číslo situace.

Na konzultační hodině Autoškoly Top vám problém rádi vysvětlíme.

 


 

aktualizováno: 30.11.2023 11:41:42