LEKCE 4

Křižovatky řízené světelnými signály ( semafory ) 


Důležité !

Pokyny světelných signálů JSOU NADŘAZENY dopravním značkám UPRAVUJÍCÍM PŘEDNOST !

Pokud jsou tedy funkční světelné signály v křižovatce ( střídá se červená-žlutá-zelená ),

IGNORUJI dopravní značky upravující přednost ( viz obrázek níže ).

DOPRAVNÍ ZNAČKY UPRAVUJÍCÍ PŘEDNOST V JÍZDĚ ( spatříte v prostoru křižovatek )

 

DOPRAVNÍ ZNAČKY UPRAVUJÍCÍ PŘEDNOST V JÍZDĚ ( spatříte např. před zůženým prostorem )


PŘEHLED SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ

 

Signál " Volno "

Řidič odbočující VLEVO musí dát přednost všem protijedoucím vozidlům a tramvajím v obou směrech.

( Také musí dát přednost organizovanému útvaru chodců a jezdcům na zvířatech ).


Signál " Směrová šipka " nebo " Směrové šipky "

Tím směrem, kterým šipka nebo šipky ukazují může řidič jet a nedává nikomu přednost ( ani při odbočování vlevo ).

 


" Signál pro opuštění křižovatky "

Svítí-li signál "Volno" současně se " Signálem pro opuštění křižovatky " umístěným v protilehlém rohu křižovatky, tato kombinace má STEJNÝ význam jako " Směrové šipky ", tedy řidič odbočující VLEVO nemusí dávat nikomu přednost . 

                                                                         

SIGNÁL pro opuštění křižovatky v protilehlém rohu křižovatky                        Signál "Volno"


" Signál doplňkové zelené šipky "

Svítí-li signál " Stůj " současně se signálem " Doplňkové zelené šipky ", řidič odbočující VPRAVO, musí dát přednost vozidlům jedoucím VE VOLNÉM ( přímém ) SMĚRU !


 

Situace 1

Tato křižovatka je řízena světelnými signály, IGNORUJEME dopravní značky upravující přednost.

Signál " Volno " ( zelenou - plné kruhové světlo ) má řidič žlutého a bílého vozidla. Oba mají zelenou, přijíždějí proti sobě. Připomínáme : Řidič odbočující VLEVO musí dát přednost všem protijedoucím vozidlům a tramvajím v obou směrech. První pojede tedy žlutý, druhý bílý.

Až se změní signál pro směry které mají nyní signál " Stůj " ( červenou ) :

Modrý odbočuje VLEVO, musí dát přednost červenému. Červený pojede třetí a modrý jako poslední.

 


 

Situace 2

Tato křižovatka je řízena světelnými signály, IGNORUJEME dopravní značky upravující přednost.

Signál " Volno " ( zelenou - plné kruhové světlo ) má řidič červeného vozidla a tramvaje. Oba mají zelenou, ALE nemohou jet současně !  Řidič odbočující VLEVO, tedy červený, musí dát přednost všem protijedoucím vozidlům a tramvajím v obou směrech. První pojede tedy tramvaj, druhý červený.

Až se změní signál pro směry které mají nyní signál " Stůj " ( červenou ) :

Modrý odbočuje VLEVO, musí dát přednost bílému vozidlu. Bílý pojede jako třetí a modrý jako poslední.

 

 


 

Situace 3

Tato křižovatka je řízena světelnými signály, IGNORUJEME dopravní značky upravující přednost.

Signál " Volno " ( zelenou - plné kruhové světlo ) má řidič bílého vozidla, zeleného vozidla a tramvaje. Všichni tři  mají zelenou, ALE nemohou jet současně ! Řidič odbočující VLEVO, (tedy zelený i bílý ), musí dát přednost tramvajím v obou směrech. První pojede tedy tramvaj, druhý zelený a bílý současně ( míjejí se pravými boky ).

Až se změní signál pro směry které mají nyní signál " Stůj " ( červenou ) :

Modrý odbočuje VLEVO, musí dát přednost žlutému vozidlu. Žlutý pojede jako třetí a modrý jako poslední.

 

 


 

Situace 4

Tato křižovatka je řízena světelnými signály, IGNORUJEME dopravní značky upravující přednost ( takže NESLEDUJEME ANI DODATKOVÉ TABULKY ! ).

Signál " Volno " ( zelenou - plné kruhové světlo ) má řidič červeného a bílého vozidla. Oba mají zelenou, přijíždějí proti sobě. Připomínáme : Řidič odbočující VLEVO musí dát přednost všem protijedoucím vozidlům a tramvajím v obou směrech. První pojede tedy bílý, druhý červený.

Až se změní signál pro směry které mají nyní signál " Stůj " ( červenou ) :

Zelený odbočuje VLEVO, musí dát přednost protijedoucímu modrému. Modrý pojede třetí a zelený jako poslední.

 

 


 

Situace 5

Tato křižovatka je řízena světelnými signály, IGNORUJEME dopravní značky upravující přednost.

Signál " Směrové zelené šipky " ( viz detail obrázku u červeného vozidla ) MĚNÍ NAPROSTO CELOU SITUACI V KŘIŽOVATCE !!! Tím směrem, kterým šipka nebo šipky ukazují, MŮŽE ŘIDIČ JET A NEDÁVÁ NIKOMU PŘEDNOST ! Řidič červeného vozidla projede křižovatkou jako první. Může si být jist, že ostatní vozidla jej neohrozí ( budou mít červenou ). S červeným může jet současně bílé vozidlo, kterému svítí signál " Směrové šipky " vpravo.

Řidiče žlutého a modrého vozidla zde NEŘEŠÍME, protože nevíme jaké směrové šipky se jim rozsvítí.

 

 


 

Situace 6

Tato křižovatka je řízena světelnými signály, IGNORUJEME dopravní značky upravující přednost.

Signál " Volno " ( zelenou - plné kruhové světlo ) má řidič červenéhovozidla  a tramvaje. Připomínáme : Řidič odbočující VLEVO musí dát přednost všem protijedoucím vozidlům a tramvajím v obou směrech. ...ALE POZOR ! V protilehlém rohu křižovatky se rozsvítil " Signál pro opuštění křižovatky " ! Tento signál platí pro řidiče červeného vozidla odbočujícího vlevo, který NEDÁVÁ NIKOMU PŘEDNOST ( ani tramvaji ) a pojede tedy jako první ! Jako druhý pojede modrý současně s oběma tramvajemi.

Až se změní signál pro směry které mají nyní signál " Stůj " ( červenou ) :

Bílý odbočuje VLEVO, musí dát přednost protijedoucímu žlutému. Žlutý pojede třetí a bílý jako poslední.

 

 

 

 


 

Situace 7

Tato křižovatka je řízena světelnými signály, IGNORUJEME dopravní značky upravující přednost.

Svítí-li signál " Stůj " ( červená ) SOUČASNĚ SE SIGNÁLEM DOPLŇKOVÉ ZELENÉ ŠIPKY ( viz detail u červeného vozidla ), řidič odbočující VPRAVO MUSÍ DÁT PŘEDNOST vozidlům jedoucím ve VOLNÉM ( přímém ) SMĚRU ! Nepleťte si " Doplňkovou zelenou šipku " se " Směrovými zelenými šipkami " ( viz Přehled signálů v úvodu této lekce ) ! První tedy pojede zelený současně s modrým.

Jako druzí pojedou, červený a bílý, protože oba řidiči odbočují vpravo na signál " Doplňkové zelené šipky ".

 

 


 

Zde doporučujeme trénink dopravních situací - SKVĚLÉ ANIMACE OD ZÁKRUTY !


Přejeme vám mnoho radosti a úspěchu s naší novou pomůckou.

POTĚŠIL VÁS NÁŠ LIDOVĚ PODANÝ VÝKLAD KŘIŽOVATEK ? POMOHL VÁM ?

Budeme vám vděční za vaše hodnocení ZDE !

Tímto končíme čtvrtou lekci.

Pokud nerozumíte nějaké křižovatce, poznamenejte si vždy číslo lekce a číslo situace.

Na konzultační hodině Autoškoly Top vám problém rádi vysvětlíme.

 


 

aktualizováno: 30.11.2023 11:41:42