LEKCE 2

Hlavní a Vedlejší silnice ( bez dodatkových tabulek )


 

Situace 1

Zopakujme si PRAVIDLO O ODBOČOVÁNÍ VLEVO ( viz Lekce 1 ) :

Řidič odbočující VLEVO, MUSÍ DÁT PŘEDNOST všem protijedoucím vozidlům a tramvajím v obou směrech.

 

 

 

 


 

Situace 2

Provoz na této křižovatce JE upraven DOPRAVNÍMI ZNAČKAMI UPRAVUJÍCÍMI PŘEDNOST ( Hlavní silnice a Vedlejší silnice ).

ZÁKLADNÍ PRAVIDLO : Vozidla jedoucí po HLAVNÍ SILNICI mají PŘEDNOST před vozidly jedoucími po VEDLEJŠÍ SILNICI.

V tento moment nejprve tedy ignorujeme vozidla na vedlejší silnici ( červený a modrý ). Nejprve řešíme hlavní silnici !

Na HLAVNÍ silnici je bílé a zelené vozidlo. Oba jedou rovně, mohou tedy jet současně jako první. Na vedlejší silnici je červené a modré vozidlo. Oba řidiči jedou rovně, mohou tedy jet současně jako druzí.


 

Situace 3

Provoz na této křižovatce JE upraven DOPRAVNÍMI ZNAČKAMI UPRAVUJÍCÍMI PŘEDNOST ( Hlavní silnice a Vedlejší silnice ).

ZÁKLADNÍ PRAVIDLO : Vozidla jedoucí po HLAVNÍ SILNICI mají PŘEDNOST před vozidly jedoucími po VEDLEJŠÍ SILNICI.

Na HLAVNÍ silnici je bílé a zelené vozidlo - PŘIJÍŽDĚJÍ PROTI SOBĚ ! Řidič bílého vozidla odbočuje VLEVO, proto musí dát přednost řidiči PROTIJEDOUCÍHO zeleného vozidla. První pojede zelený, jako druhý bílý, který zůstal na hlavní silnici sám  !

Nyní řešíme vedlejší silnici. Modrý odbočuje VLEVO, MUSÍ tedy dát přednost PROTIJEDOUCÍMU červenému. Dále pojede tedy červený a jako poslední modrý.


 

Situace 4

Provoz na této křižovatce JE upraven DOPRAVNÍMI ZNAČKAMI UPRAVUJÍCÍMI PŘEDNOST ( Hlavní silnice a Vedlejší silnice ).

ZÁKLADNÍ PRAVIDLO : Vozidla jedoucí po HLAVNÍ SILNICI mají PŘEDNOST před vozidly jedoucími po VEDLEJŠÍ SILNICI.

Na HLAVNÍ silnici je bílé a zelené vozidlo - PŘIJÍŽDĚJÍ PROTI SOBĚ ! Řidič bílého vozidla odbočuje VLEVO, proto musí dát přednost řidiči PROTIJEDOUCÍHO zeleného vozidla. První pojede zelený, jako druhý bílý, který zůstal na hlavní silnici sám !

Nyní řešíme vedlejší silnici. Modrý odbočuje VLEVO, MUSÍ tedy dát přednost PROTIJEDOUCÍMU červenému. Dále pojede tedy červený a jako poslední modrý.


 

Situace 5

Provoz na této křižovatce JE upraven DOPRAVNÍMI ZNAČKAMI UPRAVUJÍCÍMI PŘEDNOST ( Hlavní silnice a Vedlejší silnice ).

ZÁKLADNÍ PRAVIDLO : Vozidla jedoucí po HLAVNÍ SILNICI mají PŘEDNOST před vozidly jedoucími po VEDLEJŠÍ SILNICI.

Na HLAVNÍ silnici je bílé a zelené vozidlo - PŘIJÍŽDĚJÍ PROTI SOBĚ ! OBA řidiči odbočují vlevo, mohou tedy jet současně, přitom se míjejí pravými boky !

Nyní řešíme vedlejší silnici. OBA řidiči odbočují vlevo, mohou tedy jet současně, přitom se míjejí pravými boky !


 

Situace 6

Provoz na této křižovatce JE upraven DOPRAVNÍMI ZNAČKAMI UPRAVUJÍCÍMI PŘEDNOST ( Hlavní silnice a Vedlejší silnice ).

ZÁKLADNÍ PRAVIDLO : Vozidla jedoucí po HLAVNÍ SILNICI mají PŘEDNOST před vozidly jedoucími po VEDLEJŠÍ SILNICI.

Na HLAVNÍ silnici je zelené a červené vozidlo - PŘIJÍŽDĚJÍ PROTI SOBĚ ! Řidič zeleného vozidla odbočuje VLEVO, proto musí dát přednost řidiči PROTIJEDOUCÍHO červeného vozidla. První pojede červený, jako druhý zelený, který zůstal na hlavní silnici sám !

Nyní řešíme vedlejší silnici. Modrý odbočuje VLEVO, MUSÍ tedy dát přednost PROTIJEDOUCÍMU bílému. Dále pojede tedy bílý a jako poslední modrý.


 

Situace 7

Provoz na této křižovatce JE upraven DOPRAVNÍMI ZNAČKAMI UPRAVUJÍCÍMI PŘEDNOST ( Hlavní silnice a Vedlejší silnice ).

ZÁKLADNÍ PRAVIDLO : Vozidla jedoucí po HLAVNÍ SILNICI mají PŘEDNOST před vozidly jedoucími po VEDLEJŠÍ SILNICI.

Na HLAVNÍ silnici je zelené a červené vozidlo - PŘIJÍŽDĚJÍ PROTI SOBĚ ! Řidič červeného vozidla odbočuje VLEVO, proto musí dát přednost řidiči PROTIJEDOUCÍHO zeleného vozidla. První pojede zelený, jako druhý červený, který zůstal na hlavní silnici sám !

Nyní řešíme vedlejší silnici. Bílý odbočuje VLEVO, MUSÍ tedy dát přednost PROTIJEDOUCÍMU modrému. Dále pojede tedy modrý a jako poslední bílý.


 

Situace 8

Provoz na této křižovatce JE upraven DOPRAVNÍMI ZNAČKAMI UPRAVUJÍCÍMI PŘEDNOST ( Hlavní silnice a Vedlejší silnice ).

ZÁKLADNÍ PRAVIDLO : Vozidla jedoucí po HLAVNÍ SILNICI mají PŘEDNOST před vozidly jedoucími po VEDLEJŠÍ SILNICI.

Na hlavní silnici je žlutý a červený, oba jedou rovně, proto mohou jet oba současně jako první.

Jako poslední pojede řidič modrého vozidla na vedlejší silnici.


 

Situace 9

Provoz na této křižovatce JE upraven DOPRAVNÍMI ZNAČKAMI UPRAVUJÍCÍMI PŘEDNOST ( Hlavní silnice a Vedlejší silnice ).

ZÁKLADNÍ PRAVIDLO : Vozidla jedoucí po HLAVNÍ SILNICI mají PŘEDNOST před vozidly jedoucími po VEDLEJŠÍ SILNICI.

Na hlavní silnici je žlutý a červený, Červený odbočuje VLEVO, proto musí dát přednost protijedoucímu žlutému. První tedy pojede žlutý. Jako druhý pojede řidič červeného vozidla, protože zůstal sám na hlavní silnici.

Jako poslední pojede řidič modrého vozidla na vedlejší silnici.


 

Situace 10

Provoz na této křižovatce JE upraven DOPRAVNÍMI ZNAČKAMI UPRAVUJÍCÍMI PŘEDNOST ( Hlavní silnice a Vedlejší silnice ).

ZÁKLADNÍ PRAVIDLO : Vozidla jedoucí po HLAVNÍ SILNICI mají PŘEDNOST před vozidly jedoucími po VEDLEJŠÍ SILNICI.

Na hlavní silnici je žlutý a bílý, Oba pokračují současně ve svém směru jízdy ( viz černé šipky ) jako první.

Jako poslední pojedou řidiči modrého a červeného vozidla na vedlejší silnici.


 

Situace 11

Provoz na této křižovatce JE upraven DOPRAVNÍMI ZNAČKAMI UPRAVUJÍCÍMI PŘEDNOST ( Hlavní silnice a Vedlejší silnice ).

Na HLAVNÍ silnici je modré a červené vozidlo - PŘIJÍŽDĚJÍ PROTI SOBĚ ! Oba pokračují v jízdě rovně, mohou tedy jet současně jako první.

Nyní řešíme vedlejší silnici. Na vedlejší silnici je bílé vozidlo, zelené vozidlo a tramvaje. Všichni jedou rovně, mohou tedy jet současně jako druzí ( bílý, zelený a obě tramvaje ).


 

Situace 12

Provoz na této křižovatce JE upraven DOPRAVNÍMI ZNAČKAMI UPRAVUJÍCÍMI PŘEDNOST ( Hlavní silnice a Vedlejší silnice ).

Na HLAVNÍ silnici je modré a červené vozidlo - PŘIJÍŽDĚJÍ PROTI SOBĚ ! Modrý odbočuje VLEVO, musí tedy dát přednost protijedoucímu červenému vozidlu. První pojede červený. Druhý pojede modrý, protože zůstal sám na hlavní silnici.

Nyní řešíme vedlejší silnici. Na vedlejší silnici je bílé vozidlo, zelené vozidlo a tramvaje. Zelené vozidlo ODBOČUJE VLEVO, musí tedy dát přednost všem protijedoucím vozidlům A TRAMVAJÍM V OBOU SMĚRECH ( za sebou a proti sobě ). Třetí tedy pojede bílý a obě tramvaje. Poslední pojede zelený.


 

Situace 13

Provoz na této křižovatce JE upraven DOPRAVNÍMI ZNAČKAMI UPRAVUJÍCÍMI PŘEDNOST ( Hlavní silnice a Vedlejší silnice ).

Na HLAVNÍ silnici je modré a červené vozidlo - PŘIJÍŽDĚJÍ PROTI SOBĚ ! Červený odbočuje VLEVO, musí tedy dát přednost protijedoucímu modrému vozidlu. První pojede modrý. Druhý pojede červený, protože zůstal sám na hlavní silnici.

Nyní řešíme vedlejší silnici. Na vedlejší silnici je bílé vozidlo, zelené vozidlo a tramvaje. Bílé vozidlo ODBOČUJE VLEVO, musí tedy dát přednost všem protijedoucím vozidlům A TRAMVAJÍM V OBOU SMĚRECH ( za sebou a proti sobě ). Třetí tedy pojede zelený a obě tramvaje. Poslední pojede bílý.


 

Situace 14

Provoz na této křižovatce JE upraven DOPRAVNÍMI ZNAČKAMI UPRAVUJÍCÍMI PŘEDNOST ( Hlavní silnice a Vedlejší silnice ).

Na HLAVNÍ silnici je modré a červené vozidlo - PŘIJÍŽDĚJÍ PROTI SOBĚ ! Oba jedou rovně, mohou tedy jet současně jako první.

Nyní řešíme vedlejší silnici. Na vedlejší silnici je bílé vozidlo, zelené vozidlo a tramvaje. Bílé i zelené vozidlo ODBOČUJE VLEVO, OBA TEDY MUSÍ DÁT PŘEDNOST tramvajím. Připomínáme pravidlo : Řidič odbočující VLEVO musí dát přednost všem protijedoucím vozidlům A TRAMVAJÍM V OBOU SMĚRECH ! Druhé projedou  obě tramvaje. Poslední pojede bílé a zelené vozidlo. Oba mohou jet současně ( míjejí se pravými boky ).


 

Situace 15

Provoz na této křižovatce JE upraven DOPRAVNÍMI ZNAČKAMI UPRAVUJÍCÍMI PŘEDNOST ( Hlavní silnice a Vedlejší silnice ).

Na HLAVNÍ silnici je modré a červené vozidlo - PŘIJÍŽDĚJÍ PROTI SOBĚ ! Modrý ODBOČUJE VLEVO musí dát tedy přednost protijedoucímu červenému ! První čevený, druhý modrý.

Nyní řešíme vedlejší silnici. Na vedlejší silnici je bílé vozidlo, zelené vozidlo a tramvaje. Bílé i zelené vozidlo ODBOČUJE VLEVO, OBA TEDY MUSÍ DÁT PŘEDNOST tramvajím. Připomínáme pravidlo : Řidič odbočující VLEVO musí dát přednost všem protijedoucím vozidlům A TRAMVAJÍM V OBOU SMĚRECH ! Třetí projedou obě tramvaje. Poslední pojede bílé a zelené vozidlo. Oba mohou jet současně ( míjejí se pravými boky ).


 

Situace 16

Provoz na této křižovatce JE upraven DOPRAVNÍMI ZNAČKAMI UPRAVUJÍCÍMI PŘEDNOST ( Hlavní silnice a Vedlejší silnice ).

Na HLAVNÍ silnici je modré a červené vozidlo - PŘIJÍŽDĚJÍ PROTI SOBĚ ! Červený ODBOČUJE VLEVO musí dát tedy přednost protijedoucímu modrému ! První pojede modrý, druhý červený.

Nyní řešíme vedlejší silnici. Na vedlejší silnici je bílé vozidlo, zelené vozidlo a tramvaje. Bílé vozidlo ODBOČUJE VLEVO, MUSÍ TEDY DÁT PŘEDNOST protijedoucímu zelenému a oběma tramvajím. Třetí projedou obě tramvaje a zelené vozidlo. Poslední pojede bílé  vozidlo. Teoreticky by zelený mohl jet současně s červeným vozidlem ( nikoho neohrozí, neomezí ).

 


 

Situace 17

Provoz na této křižovatce JE upraven DOPRAVNÍMI ZNAČKAMI UPRAVUJÍCÍMI PŘEDNOST ( Hlavní silnice a Vedlejší silnice ).

Na Hlavní silnici je žlutý, červený a tramvaje. Všichni jedou rovně, mohou tedy jet všichni současně.

Na Vedlejší silnici je modrý a zelený. Zelený ODBOČUJE VLEVO, musí tedy dát přednost v jízdě modrému. Modrý tedy pojede druhý a zelený jako poslední.

 

 


 

Situace 18

Provoz na této křižovatce JE upraven DOPRAVNÍMI ZNAČKAMI UPRAVUJÍCÍMI PŘEDNOST ( Hlavní silnice a Vedlejší silnice ).

Na Hlavní silnici je žlutý, červený a tramvaje. Žlutý ODBOČUJE VLEVO, musí dát přednost protijedoucímu červenému a oběma tramvajím.

Na Vedlejší silnici je modrý a zelený. Zelený ODBOČUJE VLEVO, musí tedy dát přednost v jízdě modrému. Modrý tedy pojede druhý a zelený jako poslední.

 

 


 

Situace 19

Provoz na této křižovatce JE upraven DOPRAVNÍMI ZNAČKAMI UPRAVUJÍCÍMI PŘEDNOST ( Hlavní silnice a Vedlejší silnice ).

Na Hlavní silnici je žlutý, červený a tramvaje. Žlutý i červený  ODBOČUJÍ VLEVO, musí dát přednost  oběma tramvajím. První projedou obě tramave. Žlutý a červený pojedou současně jako druzí ( míjejí se pravými boky ). Současně s nimi může jet modrý. I když je na vedlejší silnici, nikoho svou jízdou vpravo neohrozí.

Na Vedlejší silnici zůstal jako poslední zelený, který pojede jako poslední.

 


 

Situace 20

Provoz na této křižovatce JE upraven DOPRAVNÍMI ZNAČKAMI UPRAVUJÍCÍMI PŘEDNOST ( Hlavní silnice a Vedlejší silnice ).

Na Hlavní silnici je žlutý, červený a tramvaje. Nijak si navzájem v jízdě nepřekáží, mohou jet současně.

Na Vedlejší silnici je modrý a zelený. OBA ODBOČUJÍ  VLEVO, mohou tedy jet současně ( míjejí se pravými boky ).

 


 

Přejeme vám mnoho radosti a úspěchu s naší novou pomůckou.

POTĚŠIL VÁS NÁŠ LIDOVĚ PODANÝ VÝKLAD KŘIŽOVATEK ? POMOHL VÁM ?

Budeme vám vděční za vaše hodnocení ZDE !

Tímto končíme druhou lekci.

Pokud nerozumíte nějaké křižovatce, poznamenejte si vždy číslo lekce a číslo situace.

Na konzultační hodině Autoškoly Top vám problém rádi vysvětlíme.


 

aktualizováno: 30.11.2023 11:41:42